DPZ-Hauptseite
Menü mobile menu

Decision and Awareness Gruppe

DAG2018

Team

Gruppenleiter/Gruppenleiterinnen

Dr. Igor Kagan +49 551 3851-332 E-Mail
Prof. Dr. Melanie Wilke +49 551 3851-332 E-Mail

Promovierte Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen

Dr. Lukas Schneider +49 551 3851-312 E-Mail

Promovierende

Kristin Kaduk +49 551 3851-389 E-Mail
Mathieu Pachoud +49 551 3851-312 E-Mail

Technisches Personal

Dr. Daniela Trinca Bertazzi Lazzarini +49 551 3851-237 E-Mail

Studierende

Max Hinrichs +49 551 3851-0 E-Mail
Alexandra Witt +49 551 3851-332 E-Mail

Current Bachelor and Master students

  • Tarana Nigam (Neurowissenschaften IMPRS, Universität Göttingen) 2018
  • Marina Slashcheva 2018

Current internships and lab rotations

  • Rena Birner (B. Sc. Cognitive Science, Universität Osnabrueck) 2018

Ehemalige Mitarbeiter

Ehemalige Mitarbeiter