DPZ-Homepage
Menu mobile menu

Team

Head

Prof. Dr. Peter Kappeler +49 551 3851-284 E-Mail

Secretaries

Simon Brettschneider +49 551 3851-376 E-Mail

Secretaries DFG-FG Sohapi

Martina Plaettner +49 551 3851-376 E-Mail

Senior Scientists

Dr. Claudia Fichtel +49 551 3851-467 E-Mail
Prof. Dr. Eckhard W. Heymann +49 551 3851-123 E-Mail

Postdoctoral Scientists

Dr. Cornelia Kraus +49 551 39-7358 E-Mail

Scientists

Klara Kittler +49 551 3851-282 E-Mail
Clemence Poirotte +49 551 3851-466 E-Mail

Ph.D. Candidates/Doctoral Students

Charlotte Defolie +49 551 39-7345 E-Mail
Sofya Dolotovskaya +49 551 3851-0 E-Mail
Tiziana-Angela Gelmi-Candusso +49 551 3851-469 E-Mail
Johanna Henke-von der Malsburg +49 551 3851-471 E-Mail
Franziska Hübner +49 551 3851-282 E-Mail
Louise Peckre +49 551 3851-0 E-Mail
Thiago Pereira +49-05513851469 E-Mail
Bako Rasolofoniaina +49 551 3851-0 E-Mail
Katja Rudolph +49 551 3851-471 E-Mail
Darja Slana +49 551 3851-470 E-Mail
Anna Sperber +49 551 3851-470 E-Mail

Technical Staff

Christina Glaschke +49 551 3851-236 E-Mail
Henning Lahmann +49 551 39-7810 E-Mail
Ulrike Walbaum +49 551 3851-472 E-Mail